pronađen golub u zemunu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

pronađen golub u zemunu

Miloje
Golub smeđe boje doleteo na terasu u Zemunu, Banijska 30.
na srebrnom prstenu postoji broj 16.
kontakt 064.124.32.13