Molim za savet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Molim za savet

Mila
Dragi ljubiteji golubarstva,

Pre svega pozdrav!

Nisam jedna od vas ali volim ptice pa i golubove. Međutim, puno puta sam čula da su divlji (gradski) golubovi prenosnici raznih bolesti pa ih neki nazivaju "leteći pacovi".

Problem je sledeći: na terasi kuće koja se nije koristila skoro deceniju golubovi su sebi napravili gnezdo ali i puno zaprljali terasu.

Sada će kuća biti u funkciji pa bi stanardi da golubove premeste kako bi terasa bila slobodna i čista.

Koji je način da se golubovi skone i kako očistiti terasu, i da li je potrebna dezifekcija iste da bi se bezbedno mogla koristiti?

Unapred se zahvaljujem na odgovoru.

P.s. Ukoliko je tema neadekvatna, administracija neka je ukloni.